Neven Jovanović

Obrazovanje

2005. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: obranio doktorski rad “Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjer Marulićeva Evanđelistara”,

1998. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: obranio magistarski rad pod naslovom “De consolatione” Nikole Modruškog i stekao stručni naziv: Magistar znanosti

1993. – 1998. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: postdiplomski studij književnosti

1993.  Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: diplomirao studij latinskog jezika i rimske književnosti, te grčkog jezika i književnosti, i stekao stručni naziv: Profesor latinskog jezika i rimske književnosti i grčkog jezika i književnosti.

1987 – 1993.   Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: studij latinskog jezika i rimske književnosti, te grčkog jezika i književnosti.

Zaposlenja

2006. Docent na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

2005 – 2006. Viši asistent na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost, Odsjek za klasičnu filologiju

1998 – 2005.  Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: asistent na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost u Odsjeku za klasičnu filologiju.

1996 – 2005:   Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, Hrvatska: honorarni predavač jednosemestralnog tečaja latinskog za studente prava (I godina studija).

1994 – 1998:   Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska: mlađi asistent na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost u Odsjeku za klasičnu filologiju.

1993 – 1995    XV gimnazija, Zagreb, Hrvatska: profesor latinskog jezika u okviru programa Međunarodne mature (International Baccalaureate). Nastava se održava na engleskom, prema IB programu.

1993 – 1994 Osnovna škola Pantovčak i Osnovna škola Petar Zrinski, Zagreb, Hrvatska: učitelj latinskog i grčkog jezika.

E: neven.jovanovic@ffzg.hr