Neven Budak

Neven Budak (Zagreb, 1957.) je od 2002. redovni profesor hrvatske povijesti srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je povijest u Zagrebu (doktorirao 1991.), a usavršavao se u Austriji i kao stipendist fondacija Alexandar von Humboldt i Max Planck u Njemačkoj.

Objavio je nekoliko knjiga i šezdesetak znanstvenih članaka, od kojih su mnogi objavljeni u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Švicarskoj, Rusiji, Mađarskoj, Francuskoj, Australiji, Sloveniji, Srbiji, Belgiji i Grčkoj. U svojim radovima obrađuje razne probleme hrvatske srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti, a bavio se i problemima nastave povijesti.

Član je međunarodne komisije za povijest gradova, a osim urbanom povijesti, u novije se vrijeme posvetio pitanjima nacionalnog, odnosno etničkog identiteta. Kao rezultat njegova zanimanja za pitanja hrvatskog identiteta nastala je dvosveščana enciklopedija Croatica, koja obrađuje prinos Hrvata svjetskoj kulturnoj baštini.

Sudjeluje u uredništvu i savjetu nekoliko časopisa u Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj i Rusiji. Član je i osnivač nekoliko udruga. Puno pažnje posvećuje popularizaciji znanosti, pa je autor ili koautor niza emisija za obrazovni program Hrvatske televizije, a često piše i za novine.

Na sveučilištima ili izvan njih držao je predavanja u Velikoj Britaniji, Irskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji, Poljskoj, Kanadi, Australiji, Japanu, i Bugarskoj.

Četiri godine obnašao je dužnost dekana Filozofskog fakulteta (2000.-2004.) i predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog povijesnog muzeja (2003.-2007.), a od 1999. do 2012. bio je predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Član je Nacionalnog vijeća za visoko obrazovnje i predsjednik Odbora za doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba, Velikog počasnog križa zemlje Gradišće i medalje Filozofskog fakulteta.

Godine 2012. imenovan je posebnim savjetnikom za znanost Predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

E: nbudak@ffzg.hr