Nenad Ivić

Rođen 1956. godine u Zagrebu. U Zagrebu je i školovan, gdje na Filozofskom fakultetu 1979. godine završava studij francuskog jezika i književnosti, španjolskog jezika i komparativne književnosti.

Od 1981. radi kao asistent na Katedri za francusku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1989. postaje docent a 1996. izvanredni profesor. Doktorirao je 1988. godine s temom o odnosima starofrancuske književne proze i latinske historiografije XII. i XIII. stoljeća.

1986. i 1987. godine usavršavao se kao stipendist Fulbrightove zaklade na Odjelu za romanske jezike i književnost University of California, Berkeley. 1990. i 1991. boravi kao pozvani istraživač na Institut d’études classiques et médiévales Univerziteta u Montréalu.

1995. i 1996. kao Fulbright Fellow djeluje na Odjelu za povijest Princeton University.

E: nivic@ffzg.hr