Mirjana Matijević Sokol

Rođena je 1. lipnja 1952. u Splitu gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirala je arheologiju i latinski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1976. godine. U Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije u Zagrebu zaposlila se 1977. godine na mjestu asistenta za srednjovjekovnu građu. Magistrirala 1985. godine s temom “Toma Arhiđakon o počecima crkvene organizacije u srednjovjekovnom Splitu”. Od 1986. godine u zvanju znanstvenog asistenta. Od 1. veljače 1997. stalno zaposlena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Doktorsku disertaciju “Toma Arhiđakon i njegovo djelo” obranila 2. ožujka 1999. godine. Izabrana za docenta u prosincu 1999.,  u zvanje izvarednog profesora 16. srpnja 2004., a u zvanje  redovnog profesora 2009. godine.

Predmet njezinih istraživanja jest život i djelatnost Tome Arhiđakona i njegova “Salonitanska povijest”. Bavi se srednjovjekovnom epigrafičkom baštinom i napisala je više radova od čega su dva priloga za projekt HAZU “Hrvatska i Europa”. Poseban predmet dosadašnjeg rada je srednjovjekovni latinitet i rad na prevođenju najvažnijih povijesnih vrela. Bavi se diplomatičkim i kronološkim problemima naših srednjovjekovnih dokumenata.

E: mmsokol@ffzg.hr