Krešimir Filipec

Rođen je 1969 u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. 1988. upisuje studij arheologije. Sudionik je domovinskog rata 1991./92. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je jednopredmetnu arheologiju 1995. Od 1996. zaposlen je kao asistent na Katedri za Opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 1998. obranio je magistarski rad pod naslovom: “Srednjovjekovno groblje u Đakovu”.  2002. godine obranio je doktorski rad pod naslovom: Naseljenost sjeverne Hrvatske (Slavonije) od X. do XIII. stoljeća.

U zvanje docenta izabran je u prosincu 2003. godine. Od 1998. drži seminare i predavanja iz predmeta Opća srednjovjekovna arheologija. 2004. i 2005. kao pomoćnik ministra kulture vodio je Upravu za zaštitu kulturne baštine.

Nakon povratka na Filozofski fakultet postao predstojnik Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju. 2011. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora. Vodio je više arheoloških istraživanja s vrlo vrijednim rezultatima.

E: kresimir.filipec@ffzg.hr