Ivan Jurković

Rođen u Puli 1961. god., gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Fakultet strojarstva i brodogradnje je upisao 1979., a paralelno je od 1980. godine pohađao i trogodišnji studij teologije za laike na Bogoslovskom fakultetu u Zagrebu. Godine je 1987. upisao jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon aktivnog sudjelovanja u Domovinskom ratu (1991.-1992.) dovršio je studij braneći diplomsku radnju pod naslovom Oratio pro Croatia – Govor za Hrvatsku. Knez Bernardin Frankapan i njegovo doba.

Poslijediplomski studij upisao je 1994. na Odsjeku za srednjovjekovnu povijest Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti gdje je nakon obrane magistarske radnje pod naslovom The Fate of Refugees in Medieval Croatia during the Ottoman Invasion (1995.) obranio i doktorsku disertaciju pod naslovom The Fate of the Croatian Noble Families in the Face of Ottoman Advance (2004.).

U NSK-u je radio na projektu osuvremenjivanja kompjutorskog sustava pretraživanja bibliografskih jedinica knjižničkog fonda.Surađuje s Leksikografskim zavodom ‘Miroslav Krleža’ u projektima Hrvatski leksikon, Istarska enciklopedija i Hrvatska enciklopedija.

Radi na projektima Hrvatska i Europa i Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od VII. do XIX. st. (HAZU) te je dovršio rad na projektu Medieval Narrative Sources u Budimpešti.Na usavršavanju je kao stipendista bio gostom istraživačem u Štajerskom zemaljskom arhivu (Steiermärkische Landesarchiv) u Grazu (1994.) i na Odsjeku za povijest (Department of History) Yale sveučilišta u New Havenu (1998.).

Od 2001. je član Upravnog vijeća Povijesnog muzeja Istre u Puli. Tijekom a.g. 1996.-1997. radio je kao vanjski suradnik.Od rujna 1997. god. stalno uposlen na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Puli.

E: ivanj@unipu.hr  i  jurkovic@ffpu.hr