Dino Milinović

Rođen 14. listopada 1959. u Zagrebu. Diplomirao arheologiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1984. godine. Poslijediplomski studij iz Civilizacije kasne antike na sveučilištu Paris IV (Sorbonne) u Parizu, doktorska disertacija Rođenje Krista u ranokršćanskoj umjetnosti (1989.). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. doktorirao s temom Bjelokosni plenarij iz Riznice zagrebačke katedrale u kontekstu otonske renesanse. Od 2007. godine u znanstvenom je zvanju docenta na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Od 1992. do 1998. radio u državnoj upravi, kao tajnik Hrvatske komisije za suradnju s UNESCO-om, od 1999.-2001. u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Francuskoj kao savjetnik za kulturu. Odlikovan Redom Danice hrvatske (1996.).

Nositelj je obveznih kolegija Uvod u ikonologiju i Umjetnost antike, te brojnih izbornih kolegija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao na desetak nacionalnih i međunarodnih znanstvenih skupova. Gostujuća predavanja na Filozofskom fakultetu u Rijeci (2005.), Filozofskom fakultetu u Splitu (2008.) i u Društvu slovenskih povjesničara umjetnosti u Ljubljani (2007.). Od 2007. godine gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Mostaru.

Stipendist Francuske škole u Rimu (listopad 1987.; veljača 1997.).

Od 2001. sudjeluje u realizaciji znanstvenog projekta Umjetnost jadranske Hrvatske od 11. do 16. stoljeća (pod vodstvom prof. dr. Igora Fiskovića), a od 2006. u realizaciji znanstvenog projekta Figuralne umjetnosti jadranske Hrvatske od 12. do 16. stoljeća (pod vodstvom prof. dr. Igora Fiskovića).

Od 2008. godine je voditelj poslijediplomskog doktorskog studija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Član je Hrvatskog društva povjesničara umjetnosti.

E: dmilinov@ffzg.hr