Aleksandar Durman

Rođen u Zagrebu 1949. godine gdje je i završio studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu. Od 1976. zaposlen je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na kojem vodi Katedru za metodologiju i arheometriju. Godine 1983. magistrirao je s temom “Metalurgija vučedolskog kulturnog kompleksa”, a 1991. godine obranio doktorski rad pod nazivom “Metal u prapovijesnom društvu jugoistočne Europe”. Glavno znanstveno područje Durmanova istraživanja jest prapovijesna arheologija s primarnom pozornošću na odnos tehnologije i mitologije te utvrđivanja apsolutne starosti u arheologiji. Od 1977. do danas vodio je šezdesetak iskopavanja od Dubrovnika preko Istre do Vukovara. Opsegom se ističu Vinkovci – Hotel (1977-1978) i Vučedol – Vinograd Streim (1984-1990, 2001- 2004), koji pripadaju kategoriji najvećih prapovijesnih istraživanja u Hrvatskoj.

Sudjelovao na brojnim domaćim i stranim stručnim skupovima. Održao predavanja na sveučilištima: Cornell i SUNY – Cortland (New York), Wake Forrest (North Carolina), sve u SAD, Toronto, Montreal, Ottawa i Queens (Canada), Tübbingen, Heidelberg i Berlin (Njemačka), te Notthingham, Beč, Ljubljana i Skopje

U tri je navrata obavljao dužnost pročelnika Odsjeka za arheologiju. Dobitnik je više nagrada i priznanja medju kojima se ističu Državna nagrada za znanost (2002), Nagrada grada Zagreba (2002) i Medalja grada Vukovara (2003) Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima se ističu Državna nagrada za znanost (2001), Nagrada grada Zagreba (2001), Povelja (1986) i Medalja grada Vukovara (2003), nagrada Hrvatskog arheološkog društva „Josip Brunšmid“ (2009) i Zlatna plaketa-Grb grada Vinkovaca (2011.). 2005. godine izabran je u zvanje redovitog profesora, a 2010. u trajno zvanje redovitoga profesora.

E: adurman@ffzg.hr